naferie.pl

Kontakt - Szkoła Rusiń-Ski

lekcje indywidualne 792 153 333
kursy dla dzieci 792 150 222

Adres szkoły

ul. Wierch Rusiński 70
34-530 Bukowina Tatrzańska

Adres do korespondencji

ul. Waksmundzka 37/4
34-400 Nowy Targ
szkola@naferie.pl

Dane firmowe

Naferie.pl Sp. z o.o.
ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa
NIP: 735 286 39 56
nr konta (IBAN):
PL 06 1090 1838 0000 0001 4911 9993
Santander Bank Polska

Licencjonowana szkoła


sitn pzn
Kapitał Zakładowy 50.000 zł - w całości opłacony. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana do Rejestru Organizatorów Turystycznych i Pośredników turystycznych Województwa Mazowieckiego pod mumerem 1832.
lekcje kursy